Noticias

AXUDAS PUBLICADAS

No DOGA do 29 de decembro,

1.- INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA (IGAPE) pax. 52893 e seguintes, publcase as axudas aos investimentos das pemes en equipamentos produtivos.

As caractersticas mais importantes son:

 • Investimento mnimo 150.000,00 exclundo impostos.

 • Deber terse presentada a solicitude antes de iniciar o proxecto.

 • compatible con outras axudas.

 • A empresa deber facer unha achega mnima do 25 % do seu importe.

 • Pdese acadar unha axuda mxima de un 40 %.

 • O importe mximo de axuda por empresa e proxecto de 500.000,00

 • Prazo para solicitalas: Ate o 05.02.2015.

2.- IGAPE, pax. 53018 e seguintes, publcase as axudas para novos emprendedores

Defnese como emprendedor aquela persoa fsica que non estea acometendo outra actividade econmica por conta propia na data de presentacin da solicitude. Considerase que non se cumpre esta condicin cando unha persoa no momento da solicitude figura de alta en Autnomos cunha antigidade superior a 42 mes ou tea unha participacin igual ou superior ao 25 % noutra sociedade mercantil.

No caso de sociedades mercants:

 1. O capital ter que atoparse maioritariamente participado pola suma das persoas fsicas que non estean acometendo actividades por conta propia

 2. A participacin de persoas fsicas ou xurdicas que si estean desenvolvendo outras actividades non poder superar o 49 %

 3. Polo menos unha persoa fsica cunha participacin superior o 20 % no capital e sen outra actividade por conta propia na data da solicitude deber ter unha dedicacin plena ao proxecto e non poder desempear outra actividade por conta allea desde a alta de actividade da nova empresa.

As caractersticas mais importantes son:

 • Investimento mnimo 25.000,00 e non superior a 150.000,00 , exclundo impostos naquelas actividades que sexa recuperable.

 • Deber terse presentada a solicitude antes de iniciar o proxecto.

 • incompatible con outras axudas.

 • A empresa deber facer unha achega mnima do 25 % do seu importe.

 • Pdese acadar unha axuda mxima de un 40 %.

Prazo para solicitalas: Ate o 02.02.2015

O 02 de xaneiro publicouse no DOGA a orde da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria pola que se convoca o proceso de acreditacin de competencias profesionais adquiridas a travs da experiencia laboral.

Aquelas persoas que estean interesadas tern que facer a sa inscricin ate o da 06.02.2015.

Para mais informacin poden consultar o DOGA nmero 1 ou pasar polas nosas oficinas ASESORIA EIDO EMPRESA en Av. de Ourense, 16 de Xinzo de Limia onde os informaremos debidamente.

No DOGA do 26 de decembro publcase as axudas a familias para a adquisicin de equipamentos de televisin dixital terrestre no medio rural.

 • Ate 300 por familia (IVE includo),

 • Prazo para solicitala: 31.08.2015.

 • A sa concesin est condicionada, entre outras, a existencia de crdito suficiente.

 • A solicitude tramitarase a travs das entidades colaboradoras.

En Xinzo de Limia a 03.01.2015