Apoiamos a moitas empresas locais e nacionais na operativa diaria das suas organizacións, facilitándolles a presentación de impostos, levanza das suas contabilidades e a súa xestión administrativa.

Reforzando a nosa posición como xestores de obligacións fiscais e asesores contables, estamos os máis cualificados profesionais, licenciados en económicas e empresariais, que traballan en Eidoempresa, cun alto coñocimiento de impostos e un forte background financieiro e contable que lles permite aportar solucións na área de Xestión Contable e Tributaria ós nosos clientes.