Nós axudamos ó seu negocio, proporcionándolle solucións ns externalización da Administración de Persoal, realizando unha aproximación completa á mesma. Confeccionamos os contratos de traballo, nóminas, finiquitos e resumo de custes. En definitiva, prestamos unha Asesoría Laboral global que se extende á área de Recursos Humanos mediante un alineamento estratéxico do persoal cos obxectivos e necesidades do seu negocio, coa posibilidad de ampliar a nosa colaboración mediante as nosas áreas de Selección de Personal e de Consultoría en Recursos Humanos.