No DOGA 50 do lúns 13.03.2017 publicase a Orden da Consellería de Economía, Emprego e Industria polo que se establecen as bases para:

 

a) A promoción do emprego autónomo

b) Axudas a contratación indefinida de persoas asalariadas a persoas traballadoras autónomas.

 

O prazo para solicitalas está aberto ate o 30.09.2017.

 

En Xinzo de Limia a 14 de marzo do 2017