Bo dia a todas e a todos.

No DOGA do 27 de xullo pblicanse as seguintes axudas encamiadas ao fomento do emprendemento en economa social:

Programa I.- Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais. Trtase de fomentar o incremento indefinido, tanto de persoas desempregadas, persoas traballadoras con carcter temporal e de persoas socias en proba. O prazo para solicitalas remata o 27.08.2016.

Programa II.- Fomento de acceso condicin de persoa socia, tanto en cooperativas como en sociedades laborais. O prazo para solicitalas remata o 27.08.2016.

Programa III.- Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garanta xuvenil. O prazo para solicitalas remata o 30.09.2016.

Programa IV.- Fomento do emprendemento colectivo, para persoas mozas inscritas no sisemta nacional de garanta xuvenil. O prazo para solicitalas remata o 30.09.2016.

Programa V.- Impulso de proxectos empresariais colectivos. O prazo para solicitalas remata o 27.08.2016.

Programa VI.- Intercooperacin e integracin empresarial. O prazo para solicitalas remata o 27.08.2016.

Xinzo de Limia, 17.08.2016.